SAM|STARS

Stichting Techno-Impuls beheert het SAM|** Fund. Bedrijven en instellingen die de innovatie (kracht) van studenten en startups een warm hart toedragen kunnen een bijdrage leveren door middel van een donatie aan het SAM|** Fund.

Doel van het fonds: Toegang bieden tot de faciliteiten en kennis van SAM|XL voor projecten van studenten en Startups.

1. Voor Studenten & Startups:

 • Innovatieve projecten worden financieel mogelijk gemaakt door middel van een SAM|XL bundel door:
  • organiseren door SAM|XL van student/start-up competities, waarbij één of meerdere winnende projecten zullen worden ondersteund;
  • Nederlandse Studenten en Startups  die zelf voorstellen indienen voor een innovatief project bij SAM|XL;
   De pay-per-use equipment van SAM|XL zal worden verrekend tegen tarieven met ‘gold bundle’ korting;
 • Bedrijven kunnen opdrachten voor Studenten-projecten formuleren (al dan niet via regulier Studenten Project van TU Delft of HBO’s in de regio), waarbij de opdrachten in samenwerking en (mede) op locatie van SAM|XL worden uitgevoerd. Het benodigd gebruik van equipment en expertise van SAM|XL wordt voor 50% uit fonds betaald en 50% door opdrachtgever (bedrijf);
 • Studenten en Startups kunnen verzoeken indienen voor vergoeding uit het fonds voor het volgen van cursussen bij SAM|XL.
 • Het joint IP komt mede toe aan Startups en Studenten (voor studenten: alleen als na afloop van het project binnen 6 maanden gezamenlijk een bedrijf is opgericht).

2. Voor de donateurs van het fonds

 • Bedrijven worden bij een inleg van (minimaal) € 5.000,= per jaar Star-partner van SAM|XL;
 • Een Star-partner mag naar derden bekend maken dat het lid is van het SAM|** programma;
 • Star-partners krijgen infomails en toegang tot events;
 • Star-partners krijgen mogelijkheid voor toegang als toehoorder bij de participantenraad;
 • SAM|XL plaatst het bedrijfslogo van de Star-partner op de SAM|XL-website (www.samxl.com);
 • Het toetreden van een Star-partner zal door SAM|XL via LinkedIn worden verspreid;
 • SAM|XL laat een fysiek bedrijfslogo van de Star-partner maken en aanbrengen in SAM|XL;
 • SAM|XL organiseert een keer per jaar om niet een exclusieve wetenschappelijke lezing met afsluitend een diner en netwerkborrel voor haar Star- en Technology Partners.